top of page
Janis ECO Building & Construction
thatched roof
Janis ECO Building & Construction
Priset från ministeriet för jordbruk Republiken Lettland

HALM OCH
VASSTAK

VÄDERKVARNS RENOVERING

ÅTERSTÄLLNING AV HISTORISKA BYGGNADER

Salmu un niedru jumti
Vējdzirnavu restaurācija
ÅTERSTÄLLNING AV HISTORISKA BYGGNADER

EGEN TILLVERKNING AV TAKMATERIAL I VASS OCH HALM

Vi tillverkar takmaterial, halm och vass, för taken på historiska (även nyare) byggnader. Råvarorna från våra partners, huvudsakligen råg, är 100% ekologiskt odlade. Vårt mål är att förse alla takläggare med takstråmaterial i Skandinavien, Lettland och övriga EU. Vi arbetar för att uppnå högsta möjliga kvalitet på takhalm som byggmaterial. Förpackningar och punktliga leveranser säkerställer ett stabilt samarbete med kunderna.

Salmu un niedru kūlīšu ražošana jumta materiālam
Pakalpojumi
Vējdzirnavu restaurācija

VÄDERKVARNS RENOVERING

Idag måste det kulturhistoriska arvet bevaras och detta inkluderar väderkvarnar. Det är en speciell riktning för restaurering, konstruktion med den nödvändiga kunskapen för att förstå vindkraftverkens struktur och driftsprincip. Bedömning av tillståndet för varje väderkvarn utförs enligt metoderna för dåtidens hantverkare. För restaurering väljs och används rätt material, vilket motsvarar de gamla.

HALM OCH VASSTAK

Vår uppgift är att installera halm- och vasstak 100% enligt de accepterade riktlinjerna för arbetet med dessa tak och lokala metoder. Det ger takkvalitet, livstidsgaranti, glädjer ägaren och gör oss nöjda med ett väl utfört arbete.

Salmu un niedru jumti
Vēsturisku ēku restaurācija

ÅTERSTÄLLNING AV HISTORISKA BYGGNADER

Vi reparerar, bygger, restaurerar historiska byggnader av olika typer och tidersepoker. T.ex: vattenkvarnar, bostadshus, lador, gårdsbyggnader, som är gjorda av sten, tegel, trä. Våra konkurrenter är nymodiga konstruktioner, så vi utför arbeten enligt tidens och platsens konstruktionstraditioner. Det är viktigt för oss att bevara så många historiska byggnader och andra strukturer så äkta som möjligt.

Janis ECO Building & Construction grundare

OM OSS

Janis ECO Building & Construction är ett företag med olika aktiviteter. Vi utför arbete på nya tak, samt takbyte och reparation. Hantverket förvärvas av en skicklig hantverkare i Sverige. Vi utför arbete i Sverige, Danmark, Lettland och på andra håll i Europa. Kvaliteten på det utförda arbetet är det viktigaste i samarbete med kunderna. Vi är inte rädda för nya utmaningar med tak och platser av olika komplexitet. Ekologi och antiken är värden som vi bevarar genom att restaurera, renovera och reparera historiska byggnader och strukturer.

Home: About
DSC_0153.JPG

AKTUELLA HÄNDELSER

Mūsu projekti

KONTAKT

"Hjörnered" 202, 31294 Laholm, Sverige

+46 738356067

  • facebook

Tack för att du kontaktar oss!

Home: Contact
bottom of page